CZPOSA
_

Udruženje Akord Media

Centar za pomoć osobama sa Autizmom Izborimo se za osmeh svakog od nas zajedno

20Predlozi - Inicijative Udruženja
120Učešće - Realizacija Humanih akcija
38Realizovane podrške porodicama
55Ostale aktivnosti udruženja

Postoji od 2016 godine kao neformalna grupacija u okviru centra za istraživanje medijskog prostora (CIMP) sa kojim priprema istraživanja po pitanju informisanja o trenutnom položaju i stanju svih osoba sa invaliditetom sa fokusom na osobe, decu, mlade sa Autizmom i retkim bolestima, kao i njihovih porodica, zvanično kreće sa radom 28.juna 2018

Jedan od ciljeva udruženja je pomoć u svakom obliku naj ugroženijim porodicama iz ove cljine grupe  (finasiska,pravana, stručna, edukativna ). Udruženje podnosi inicijative u gradskim strukturama ,pomaže u pronalaženju rešenja i sl.

Akord Media čine ljudi iz raznih društvenih svera(medicinski radnici,profesori,medijski radnici, privrednici,sportski radnici) kao i ljudi iz različitih  multi etničkih zajednica, deca uzrasta od 5 do 17 godina kao i samohrani roditelji, staratelji koji nikada nisu imali mogučnost zasnovati radni odnos upravo zbog 24-ro časovne brige o svom detetu.

Krajem 2018 godine Udruženje otvara prvo mulimedijalno javno glasilo AMPRESS putem kojeg informiše ciljnu grupu iz svog delokruga rada o njihovim pravima i obavezama kao i dnevnim dešavanjima na Jugu Srbije, a ujedno kroz svoje glasilo promoviše jednakost, toleranciju , empatiju.

AM  nema za cilj da trajno reši stanje u kojem se nalazi društvo ili određena grupa ljudi, već da uz adekvatne saradnike i sagovornike, putem etra, pošalje poruke koja bi imala za cilj ukazivanja na potrebe za uvođenjem novih instrumenata, koji bi doprineli celovitom rešavanji ili barem delimično rešavanju problem.

Od 2018. do 2019 godine Akord Media  imao više od 40 humanitarnih akcija koje je realizovao upravo uz podršku svog javnog glasila. Jedna od akcija koju bi smo posebno istakli jeste i akcija posete i podele paketica Specijalnoj školi sa domom učenika “Bubanj” u Nišu

_

Naš Tim

_
AM

Danica Popović

predsednik/ca

AM

Jelica Stanković

upravni odbor

AM PRESS

Aleksandra Skender

nadzorni odbor

AM

Goran Ivanović

savetodavni tim roditelja

AM

projekt menadzer

AM

Njegoš Popović

urednik  javnog glasila AMPRSS

AM

pravni tim

_

 Naši Dobrotvori

Veliku zahvalnost dugujemo dobrotvorima, osvedočenim prijateljima i humanistima, da AM Centar bude u prilici da pruži pomoć svma kojima je potrebna

_
TRANS COM
BORALAVIRINT
HALO TRAVEL
NIŠKA PIVARA
POTRCKO
VINARIJA MALČA
ALEKSEJ-PLUS
UNIJA PEKARA NIŠ
LIONS CLOB NIS
UG AM CENTAR ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM
UG AM CENTAR ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM
UG AM CENTAR ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM