AM PRESS
_

 AM Centar za pomoć osobama sa Autizmom

Izborimo se za osmeh svakog od nas zajedno

 U druženje Akord Media postoji od 2016 godine kao neformalna grupacija u okviru centra za istraživanje medijskog prostora (CIMP) sa kojim priprema istraživanja po pitanju informisanja o trenutnom položaju i stanju svih osoba sa invaliditetom sa fokusom na osobe, decu, mlade sa Autizmom i retkim bolestima, kao i njihovih porodica.
_

Autizam živi sa nama 365 dana, ne samo 2 Aprila

Nismo mi birali Autizam on je izabrao nas

Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. Kada voliš nekog bez ikakve logike. To je i prava sloboda.

Obavezni smo i  u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek

Patrijarh Pavle 

AM

Šta je Autizam ?

Autizam je dve hiljade pitanja bez odgovora 

AM

Šta je Autizam ?

Autizam je… Duštvena odgovornost

AM

Šta je Autizam ?

Autizam…. su širom zatvorna vrata

AM

Šta je Autizam ?

Autizam je večita borba nevidljiva u 21 veku

_

Hajde da izgradimo pristupačan svet 

10 stvari koje bi mogle da promene život osoba s autizmom u Srbiji:

_
“Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogućio precizan uvid u broj osoba iz autističnog spektra u Srbiji.”
“Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku svih uzrasta”
“Poštovanje svih izglasanih zakona i donošenje novih koji štite prava osoba iz autističnog spektra.”
” Rano prepoznavanje poremećaja iz spektra autizma kod dece ključno je za njihov napredak i povoljan rezultat.”
“Razvijanje servisa podrške za osobe iz autističnog spektra svih uzrasta, kao što su dnevni centri, personalni asistent (asistent u porodici)”
” Razrešiti sve probleme iz inkluzivnog obrazovanja, koji postoje i danas”
” Postojanje adekvatnih zanimanja u procesu srednjeg obrazovanja za osobe iz autističnog Spektra, kako bi zapošljavanjepostalo moguće”
“Veću edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu direktno povezane sa autizmom, kao što su bolesti iz oblasti stomatologije
“Uključivanje pojednica i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji, osobe sa autizmom i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka”
” Prioritetno i urgentno razvijanje servisa podrške za odrasle osobe sa autizmom i opstanka biološke porodice”
_

Mi nismo bolesi ili oštećeni 

Mi imamo iste potrebe kao i svi ostali , mi nismo sa posebnim potrebama . Nama je potrebno poštovanje jednakost, podrška

_
IZVOD IZ SERIJALA O AUTIZMU- NIŠ JE I MOJ GRAD

Niš je i moj grad

AUTIZAM KROZ NAŠ DVOGLED

``Autizam kroz naš dvogled``

AM

Gostovanja

_

 Naši Dobrotvori

Veliku zahvalnost dugujemo dobrotvorima, osvedočenim prijateljima i humanistima, da AM Centar bude u prilici da pruži pomoć svma kojima je potrebna

_
TRANS COM
BORALAVIRINT
HALO TRAVEL
NIŠKA PIVARA
POTRCKO
VINARIJA MALČA
ALEKSEJ-PLUS
UNIJA PEKARA NIŠ
LIONS CLOB NIS
UG AM CENTAR ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM
UG AM CENTAR ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM
UG AM CENTAR ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM